Nasza ofertausługi i wynajem
maszyn budowlanych


roboty ziemne
(niwelacja terenu, wykopy), roboty melioracyjne


produkcja wyrobów betonowychbudowa obiektów przemysłowych


serwis, montaż
i modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków


budownictwo mieszkaniowe,
prace wykończeniowe


kruszenie gruzu,
granitu, odpadów budowalnych


gospodarka odpadami budowlanymiobsługa geodezyjnausługi WUKOinstalacje wodno-kanalizacyjnebudowa rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych